Skuldran utgör en rörlig bas för armens upphängning och rörelser. Skuldergördeln består av kroppens två skulderblad (scapula) och två nyckelben (clavicula). Skulderbladen ledar i axelleden till överarmen medan nyckelbenen ledar i sternoclavicularleden mot bröstbenet.

Det finns tre olika muskelgrupper;
1) De ytliga ryggmusklerna
M. trapezius – Lyfter och roterar skuldran
M. latissimus dorsi – Adducerar, extenderar (för armen bakåt) och inåtroterar axelleden
M. levator scapulae – Lyfter skulderbladet samt styr och reglerar halsryggraden
Mm. rhomboideus – Håller skulderbladets mediala kant in mot bröstkorgen

2) De ytliga bröstmusklerna
M. pectoralis major – Flekterar (för armen framåt), adducerar (för armen in mot kroppen) och inåtroterar i axelleden
M. pectoralis minor – Drar skulderbladet framåt och nedåt. Hjälper till att hålla skuldergördeln nere när armarna pressas uppåt
M. subclavius – Drar nyckelbenet medialt (mot mitten=ryggraden)
M. serratus anterior – Håller skulderbladets mediala kant mot bröstkorgen tillsammans med mm. rhomboideus

3) De egentliga skuldermusklerna
M. deltidens (tredelad muskel) – Flekterar, adducerar, inåtroterar, extenderar, abducerar (för armen ut från kroppen) och utåtroterar i axelleden
M. teres major – Adducerar, extenderar och inåtroterar i axelleden
M. subscapularis – Roterar axelleden inåt
M. Supraspinatus – Abducerar i axelleden samt håller överarmen på plats i axelleden
M. infraspinatus – Roterar axelleden utåt
M. teres minor – Roterar axelleden utåt

Axelleden är kroppens mest komplexa led med tanke på den stora rörelsefriheten. Det är en väldigt utsatt led och det är inte sällan man får problem med överbelastning och instabilitet i just denna led. För att undvika detta kan man träna upp styrka och stabilitet i skulderpartiet. Är man nybörjare så rekommenderar jag att man börjar med de lättare övningarna för att lära sig hur det ska kännas när vissa muskler aktiveras, innan man sedan går på med tyngre vikter.

Tips på olika stabiliserande övningar finner ni här.