Personlig träning / Coachning

Har du ett mål att jobba mot, eller har du kanske äntligen tagit beslutet att komma igång med träning? Vare sig målet är att förbättra tiden på ett visst lopp, komma igång med träning under och/eller efter graviditet eller orka springa en hel kilometer utan att behöva gå så kan jag hjälpa dig! Genom coachning individanpassas träningen mot dina mål utifrån de konditions-, styrke- och rörlighetsförutsättningar du har och dina chanser att nå ditt/dina mål kommer att öka.

En gratis konsultation ingår alltid och här bestämmer vi tillsammans hur upplägget kommer att se ut. Under besöken utförs lämpliga tester/undersökningar utifrån ditt/dina mål. Ett träningsprogram som hjälper dig mot dina mål sätts ihop med hjälp av information från konsultationen samt testtillfällena och vi håller en kontinuerlig kontakt för att säkerställa att planeringen ligger i fas. Önskas en extra push för att nå ditt mål lägger vi in träningstimmar tillsammans, så kallade pt-timmar.

Pris:
1 gång – 650 kronor / timme
5 gånger – 585 kronor / timme
10 gånger – 520 kronor / timme

För att BOKA, mejla info@komibalans.se

Online Coachning

Med Online Coachning får du ett individanpassat träningsprogram utifrån ditt/dina mål och din aktuella självuppskattade status. Programmet kan innehålla kondition, styrka och/eller rörlighet, vilket är helt beroende av vad du svarar på frågorna i ett formulär som mejlas till dig. Det anpassas även till att utföras utomhus eller inne på det gym som du är kopplad till, beroende på var du önskar träna.

Programmet sträcker sig över fyra veckor och en kontinuerlig emailkontakt hålls under hela perioden, detta för att vi ska vara säkra på att träningen ligger på rätt nivå och går på rätt håll. Väljer du att lägga till en ny månad efter avslutad träningsperiod anpassas det nya schemat efter framsteg som gjorts under den föregående perioden.

Pris: 950 kronor / månad

För att BOKA, mejla info@komibalans.se