Skulderpartiet

Skuldran utgör en rörlig bas för armens upphängning och rörelser. Skuldergördeln består av kroppens två skulderblad (scapula) och två nyckelben (clavicula). Skulderbladen ledar i axelleden till överarmen medan nyckelbenen ledar i sternoclavicularleden mot bröstbenet....